2610 240 975

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Η ΕΚΔΗ, στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης των υπηρεσιών της με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών της, έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξυπηρέτησης και παρέχει άμεση τεχνική υποστήριξη για προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν.

Τηλεφωνική Υποστήριξη

Η εταιρεία μας παρέχει πλήρη τηλεφωνική υποστήριξη μέσω σύναψης Συμβολαίου Υποστήριξης ετήσιας διάρκειας. Το Συμβόλαιο επιτρέπει τηλεφωνικές κλήσεις από τον πελάτη προς το Τμήμα Υποστήριξης για διάφορα θέματα σχετικά με τις εφαρμογές μας.

Απομακρυσμένη Υποστήριξη

Η απομακρυσμένη υποστήριξη γίνεται μέσω διαδικτύου και με την προϋπόθεση να υπάρχει πρόσβαση από την θέση εργασίας που πρόκειται να παρασχεθεί η υποστήριξη.

Με την απομακρυσμένη υποστήριξη μπορούμε να εισέλθουμε στον υπολογιστή και πάντα μετα την έγκριση του πελάτη. Η πρόσβαση είναι απόρρητη και οι κωδικοί πρόσβασης αλλάζουν καθημερινά. Με την απομακρυσμένη υποστήριξη μειώνεται ο χρόνος ανταπόκρισης και αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της υποστήριξης.

Επίσκεψη συνεργάτη μας

Οποιοδήποτε κι αν είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε να το λύσετε. Με ένα πλήρως εξοπλισμένο Τμήμα Μηχανογράφησης, οι άνθρωποί μας είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Οι επισκέψεις γίνονται με ραντεβού και η χρέωση είναι ωριαία.

Αναβαθμίσεις

Με την αγορά του Συμβολαίου Υποστήριξης παρέχεται δωρεάν οποιαδήποτε αναβάθμιση για τις εφαρμογές που έχει αγοράσει ο πελάτης και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με Τηλεφωνική Υποστήριξη, είτε με Απομακρυσμένη Υποστήριξη μέσω internet και είναι δωρεάν. Η επίσκεψη συνεργάτη μας χρεώνεται με βάση τις ώρες απασχόλησης.

logo lite