2610 240 975

Υπηρεσίες

Επιχείρηση Κάλυψης Δημοσίου

Μηχανοργάνωσης

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Μηχανοργάνωσης

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Μηχανοργάνωσης

Η ΕΚΔΗ - Επιχείρηση Κάλυψης Δημοσίου Ι.Κ.Ε. είναι μέλος του εκτεταμένου δικτύου συνεργαζόμενων εταιρειών παροχής ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP.

Γνωρίστε τους συνεργάτες μας

egritos1

ypesktpkall logodiavgeiaita

logo lite