2610 240 975

Η εταιρεία

Η εταιρεία

ΕΚΔΗ - Επιχείρηση Κάλυψης Δημοσίου

Η ΕΚΔΗ - Επιχείρηση Κάλυψης Δημοσίου Ι.Κ.Ε. έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη μηχανογράφηση και την παροχή μηχανογραφικής υποστήριξης σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα και επιχειρήσεις του Δημοσίου, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα με επιτόπου υποστήριξη όλες τις μηχανογραφικές ανάγκες που δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο και οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

Η ΕΚΔΗ αναλαμβάνει επίσης την πλήρη συντήρηση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει εκπαιδευτικό, μελετητικό και συμβουλευτικό έργο.

Η πολιτική μας

Η δυναμική της ΕΚΔΗ έγκειται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης και στη νέα πρόταση που προσφέρει σε κάθε οργανισμό, παρέχοντας ένα πλήρες πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών, όπως:

  • Πλήρη μηχανοργάνωση και άψογη υ­ποστήριξη των υποδομών σε συστήματα πληροφορικής.
  • Εξειδικευμένες λύσεις όπου απαιτείται.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη στην ορθή λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου.
  • Εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και στις θεσμοθετημένες νέες απαιτήσεις των καιρών που αποτελούν σκοπό και πρόκληση για το Δίκτυο και τα στελέχη του.
  • Εφαρμογή του Διπλογραφικού.

Η συμμετοχή μας στον όμιλο «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», μια μοναδική Συνεργασία μεταξύ όμοιων εταιρειών με στρατηγική γεωγραφική διασπορά και εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρουν ολοκληρωτική κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν σε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, μπορεί να επιδείξει μοναδικό συνδυασμό ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, που συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • Ολοκληρωμένες Μηχανογραφικές Εφαρμογές και Οικονομοτεχνικές Λύσεις για οποιαδήποτε ανάγκη.
  • Ευελιξία δημιουργίας εξειδικευμένων Λογισμικών.
  • Σύμπτυξη και ενοποίηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας, καθώς η καθημερινή επαφή με τους πελάτες, και η τριβή με θέματα πολυσύνθετα, οδηγεί σε σφαιρική γνώση και συνδυαστική σκέψη.
  • Συστηματική παρουσία στο φυσικό χώρο των πελατών, τηλεφωνική υποστήριξη και απομακρυσμένη σύνδεση για διαχείριση των άμεσων αναγκών.
  • Ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των εταιρειών του Δικτύου.

Το δίκτυο εταιρειών «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έχει δημιουργήσει ισχυρότατο μηχανισμό για να ανταποκριθεί στο τρίπτυχο: Δυναμική Αυτοδιοίκηση, Ευέλικτο Προσωπικό, Ικανοποιημένοι Πολίτες.

Η ΕΚΔΗ - Επιχείρηση Κάλυψης Δημοσίου Ι.Κ.Ε. είναι μέλος του εκτεταμένου δικτύου συνεργαζόμενων εταιρειών παροχής ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP.

Γνωρίστε τους συνεργάτες μας

egritos1

logo lite